Wtyki i Wtyczki

Wtyczki Tamyia – najstarszy typ wtyczek, wciąż często stosowany jednak wypierany przez coraz trwalsze i nowsze. Małą powierzchnia styku to ich największa wada.

T-Dean – bardzo popularna wtyczka i obecnie jedna z najtańszych. Średnia trwałość oraz średnia powierzchnia styku wytrzymująca natężenie do 50A.

Wtyk XT60 – najlepsze obecnie dostępne wtyczki. Bardzo trwałe. Wykonane na goldach 3,5mm wytrzymują do 60A.

Wtyki typu gold inaczej zwane bananowymi.

Wtyki SMA – wtyki stosowane do anten

Dodaj komentarz